Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2006;¹
SKVFS 2005:17
Skattebetalning
Skattetabeller
Utkom från trycket den 16 december 2005
beslutade den 12 december 2005.

   Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) sådana allmänna skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2006, se bilaga.

1 §  Skattetabellerna skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

2 §  För inkomster som är högre än de som finns i den kolumnindelade delen av tabellen är skatteavdraget lika stort såväl för  pensionsgrundande inkomster som för inkomster som inte är pensionsgrundande.

3 §  Kolumn 1 i tabellerna skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag  från inkomster  som är pensionsgrundande och som därför skall beläggas med allmän pensionsavgift.

4 §  Kolumn 2 i tabellerna skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte är pensionsgrundande och som därför inte skall beläggas med allmän pensionsavgift.

___________

   Dessa föreskrfter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas för beskattningsåret 2006.

¹ Beträffande beskattningsåret 2005, se SKVFS 2004:26