Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Förmögenhetsskatt, Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
3014-3015-05, 3017-05
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;
 
Saken: Fråga om beskattning av räntor och förmögenhet som tillgodoförts kapitalförsäkring i ett s.k. skatteparadis hos ägaren av försäkringen RR:s mål nr 3014—3015-05 och 3017-05; KRSU 1397—1403-04
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), 3 § första stycket 8 och 11 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt