Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Avdragsrätt för borgensprovision

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-05-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6510-06
Kommunägt aktiebolag medges avdrag för borgensprovision till kommunen
 
Taxeringsåret 2005
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 september har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
Allmänna ombudet överklagade förhandsbeskedet och yrkade att bolaget inte skulle medges avdrag för provision till ägaren kommunen.
 
Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.
 
Kommentar:
Regeringsrättens dom innebär att Skatteverkets ställningstagande 2005‑06‑30, 379226-05, angående "Borgensprovisioner och liknande vid intressegemenskap", delvis är överspelat. Ställningstagandet kommer därför att omarbetas.
379226-05

Regeringsrätten har 2007-05-24 även beslutat att inte medge prövningstillstånd avseende Skatteverkets överklagande av en dom från Kammarrätten i Göteborg den 14 mars 2006 i mål nr 764‑05.
764-05