Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd 2007

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
1455-05, 5096--5097-05, 5099-05
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;
 
Saken: Inkomsttaxering. Fråga om Skatteverket vid den obligatoriska omprövningen i samband med att den skattskyldige överklagat kan fatta ett beslut till den skattskyldiges nackdel. Även fråga om kommunikationsskyldigheten fullgjort.
RR:s mål nr 1455-05; KRSU 1928-03
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 6 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324)

Saken: Arbetsgivaravgifter. Fråga om tjänsteställe för dels fast anställd, dels tillfälligt anställd strålskyddspersonal. RR:s mål nr 5096--5097-05 och 5099-05; KRNJ 3713—3715-03
Klagande: Skatteverket och den skattskyldige
Lagrum: 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter, 2 kap. 11 § socialavgiftslagen (2000:980), 8 kap. 19 § skattebetalningslagen (1997:483), punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370), 12 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)