Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Sjukvårdsinrättning i aktiebolagsform — vinstsyfte eller ej — skattefrihet för sjukvårdsverksamheten

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-12-21

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-

En sjukvårdsinrättning i aktiebolagsform har ansetts inte bedriva verksamheten i vinstsyfte när vinst enligt bolagsordningen inte skulle delas ut utan användas till att konsolidera och utveckla verksamheten. Bolaget har vidare ansetts inte vara skattskyldigt för den allmännyttiga verksamhet som bolaget bedriver som sjukvårdsinrättning.
 
Taxeringsår 2005
 
Förhandsbeskedet har refererats på Skatterättsnämndens hemsida.

 Allmänna ombudet hos Skatteverket (AO) har överklagat förhandsbeskedet hos Regeringsrätten och yrkat att det fastställs.