Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
3264-05
Saken: Inkomsttaxering. Fråga om det är förenligt med gemenskapsrätten att 70 % av en kursförlust på en skuld i D-mark är avdragsgill medan en kursvinst i sin helhet är skattepliktig. RR:s mål nr 3264-05; KRNS 5033-04
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 48 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229)