Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Uttags- och utdelningsbeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-01-31

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1722-06
Överlåtelse till underpris av värdepapper från en ideell förening till en stiftelse föranleder uttagsbeskattning. Någon utdelningsbeskattning av medlem i föreningen sker inte.
 
Taxeringsåren 2006-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 23 februari 2006 har återgetts. Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet vad gäller frågorna 2, 3 och 4. Verket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet avseende fråga 3 och besvara frågorna 2 och 4 med att utdelningsbeskattning ska ske.
 
Regeringsrätten anger följande i sin dom;
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i överklagade delar."