Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

En svensk s.k. depåförsäkring

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-07-31

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
3648-06
En svensk depåförsäkring som saknar en utbetalningsplan som säkerställer att beloppen inte sjunker de första fem åren ska inte likställas med en pensionsförsäkring vid bestämmande av vilken skattesats som ska tillämpas för avkastningsskatten.
 
Beskeden avser taxeringsåren 2007-2009
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 11 maj 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.  
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. Sökandebolaget yrkar att avkastningsskatt skall tas ut efter den för pensionsförsäkringar gällande skattesatsen om 15 %. 

 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
"Bolaget har hos Skatterättsnämnden frågat om försäkringen skall anses som en pensionsförsäkring som avses i 9 § första stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Yrkandet hos Regeringsrätten innebär att frågan skall besvaras jakande och att skatt skall tas ut efter den för pensionsförsäkringar gällande skattesatsen om 15 procent.
 
I likhet med Skatterättsnämnden finner Regeringsrätten att villkoren för pensionsförsäkring inte är uppfyllda. Det innebär att avkastningsskatt inte skall tas ut efter 15 procent. Förhandsbeskedet bör inte ges i vidare mån än så."

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
"Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked på det sättet att Regeringsrätten förklarar att avkastningsskatt inte skall tas ut efter 15 %."