Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Dnr/målnr/löpnr:
7218-06
Saken: Fråga om avdrag för ökade levnadskostnader i fall då en tidsbegränsad projektanställning på annan ort än den där den skattskyldige hade sin familjebostad övergått till att vara en tillsvidareanställning RR:s mål nr 7218-06; KRNJ 607-06
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 12 kap. 18-20 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)