Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Anskaffningsutgift kapitalförsäkring

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-02-26

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
4832-06
Om innehavaren av en kapitalförsäkring gör uttag från försäkringen ska anskaffningsutgiften sättas ned i proportion till värdet på försäkringen vid uttagstillfället.
 
Inkomsttaxering 2005
 
En kapitalförsäkring köptes för 4,85 mkr och ett uttag ur försäkringen vid ett senare tillfälle avsåg 2 mkr. Försäkringen avyttrades två år senare, under 2004, för 0,8 mkr. Innehavaren beräknade omkostnadsbeloppet vid avyttringen till (4,85 - 2 =) 2,85 mkr.
 
Skatteverket ansåg att omkostnadsbeloppet ska proportioneras eftersom uttag är att se som avyttring av en del av försäkringen. Vid uttaget uppgick försäkringens värde till 2,877 mkr. Skatteverket beräknade värdet av uttaget till (2 / 2,877 X 4,85 =) 3,371 mkr. Omkostnadsbeloppet vid avyttringen beräknades till (4,85 — 3,371 =) 1,478 mkr.
 
Innehavaren överklagade beslutet. Både LR och KR delade Skatteverkets bedömning.
 
Kommentar:
Skatteverket delar KR:s uppfattning av rättsläget. Denna uppfattning finns även återgiven i ställningstagande 728126-06.