Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skatteflyktslagen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-05-14

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6444-06
Skatteflyktslagen förhindrade avdrag för koncernbidrag

Taxeringsåren 2006-2009

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 22 september 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa det avseende fråga 2.

Regeringsrätten skriver så här i domen;

”SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats.”