Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
1539-1540-06
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd

Saken: Inkomsttaxering. Fråga om rätt till avdrag för utgifter för hemresor för en ensamstående som har bostad och tillsvidareanställning på arbetsorten.
RR:s mål nr 1539—1540-06; KRNG 3176-05 och 3178-05

Klagande: Skatteverket

Lagrum: 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229)