Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Skattetillägg

Dnr/målnr/löpnr:
482-07
Saken: Skattetillägg. Fråga om hel eller delvis befrielse från skattetillägg vid felaktig redovisning av mervärdesskatt. RR mål nr 482-07; KRNG 6895-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 15 kap. 1 och 10 §§ skattebetalningslagen (1997:483)