Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Differentierad utdelning på A-aktier jämfört med B-aktier

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-09-24

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
470-07
Differentierad utdelning föranleder ingen annan beskattning i inkomstslaget tjänst än den som följer av bestämmelserna i 57 kap. IL

 Taxeringsåren 2007-2010
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 3 januari 2007. Länk till förhandsbeskedet.
 
Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket när det gäller fråga 1 med yrkande om att frågan skulle besvaras med att skillnaden mellan den högre och den lägre utdelningen på A-aktier jämfört med B-aktier ska beskattas som lön och inte som utdelning.
 
Regeringsrätten skrev så här i sin dom.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Med hänsyn till de förutsättningar som angetts i målet finns det enligt Regeringsrättens mening inte anledning att behandla utdelningen på annat sätt än som följer av 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbeskedet skall därför fastställas i den del det överklagats.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats.