Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Förfarande och process, Inkomsttaxering, Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4430-04, 3771-05, 6065-06, 6634-06, 1000-06
Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd
 
Saken: Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor och tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. RR:s mål nr 4430-04; KRNJ 2900-03
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)
 
Saken: Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor och tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. RR:s mål nr 3771-05; KRNS 7955-03
Klagande: Skatteverket och den skattskyldige
Lagrum: 3 kap. 10 §, 8 kap. 9 och 15 §§ samt 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)
 
Saken: Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor och tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. RR:s mål nr 6065-06; KRNS 7765-04
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Saken: Åtgärder enligt lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Fråga om ett överklagande av tillstånd till åtgärder enligt lagen (1994:466) om tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet borde ha sakprövats av kammarrätten trots att åtgärderna redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning. RR:s mål nr 6634-06; KRNG 5786-05
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 5 och 8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
 
Saken: Inkomsttaxering. Fråga om ett försäkringsbolag lämnat oriktig uppgift till ledning för 1996 års taxering och om uppgiften i så fall medfört att taxeringsbeslutet blivit felaktigt RR:s mål nr 1000-06; KRSU 618-03
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 4 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324)