Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Förmögenhetsskatt, Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
7513-04, 4041-06, 3891-05
Saken:
Förmögenhetstaxering. Fråga om en avdragsgill skuld förelegat. RR:s mål nr 7513-04; KRNS 5647-02
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
2 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt; lagen om upphävande av lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt

 
Saken:
Fråga om rätt till avdrag för förlust på regressfordran (två beslut) RR:s mål nr 4041-06 samt 3891-05; KRNG 5148-05 resp. 6667-04
Klagande:
Skatteverket
Lagrum:
44 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)