Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
3850-06
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;
 
Saken: Fråga om beskattning av köpeskilling vid försäljning av andelar i kommanditbolag hos ägare av kapitalförsäkring som tecknats i ett s.k. skatteparadis i fall då köpeskillingen tillgodoförts kapitalförsäkringen. Även fråga om byte av inkomstslag.
RR:s mål nr 3850-06; KRNS 438-03
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 32 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 1 och 2 §§ lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall; 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).