Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:33

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:17) om indelning i skogstaxeringsområden och om kostnadsklasspoäng i sådana områden

 beslutade den 19 december 1997.

Riksskatteverket beslutar med stöd av 6 kap. 1 ' och 11 kap. 1 ' fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:17) om indelning i skogstaxeringsområden och om kostnadsklasspoäng i sådana områden skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997.