Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1997:21

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998;¹

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) nedan angivna värden av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad.

OmrådeBostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 kr/årkr/månad
Stor-Stockholm79266
Stor-Göteborg81367
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare71559
Övriga kommuner68457
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning61551
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998.
1.  Beträffande 1997, se RSFS 1996:24.