Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling RSFS 1997:28

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 1998;(1)

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 1998, för beräkning av skatteavdrag från sådan sjöinkomst som avses i första stycket punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370) nämligen dels skattetabell F, fjärrfart, bilaga 1(2), dels skattetabell N, närfart, bilaga 2².

Kolumn 1 i tabellerna avser inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och kolumn 2 avser inkomster som inte skall beläggas med sådan avgift.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 1998.

1.  Beträffande år 1997, se RSFS 1996:35

2.  Bilagorna uteslutna här. Tabellerna finns tillgängliga hos skattemyndigheterna.