Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling RSFS 1997:23

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1998-07-01 genom RSFS 1998:14.

Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) till 5 %.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 december 1997.

Se även RSFS 1998:14