Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling RSFS 1997:26

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 1998;(1)

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller enligt bilaga 1-5(2) för skatteavdrag (A-skatt) för inkomståret 1998 från sjukpenning och annan ersättning som avses i punkt 11 av anvisningarna till 22 § samt punkt 12 första, andra och femte styckena av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under år 1998.

1.  Beträffande för år 1997, se RSFS 1996:31.

2.  Bilagorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos Riksskatteverket, Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna.