Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1997:20

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 1998 års taxering;¹

beslutade den 12 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i renskötsel som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande: 530 kr för renkalv, 910 kr för vuxen honren och 1 010 kr för vuxen hanren.

I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid 1998 års taxering.

¹Beträffande 1997 års taxering, se RSFS 1996:32 .