Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2001
RSV 2002:1
Inkomsttaxering
Utkom från trycket
den 17 januari 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2001.

Allmänna råd: Den genomsnittliga statslåneräntan för år 2001 bör anses vara 4,97 %.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas vid 2003 - 2005 års taxeringar för beskattningsår som påbörjats under 2002.