Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:41) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering
RSV 2002:28
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 9 september 2002
   Riksskatteverket beslutar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen att avsnitt 1.5 i verkets allmänna råd (RSV 2001:41) om vissa förmåner skall upphöra att gälla.
___________

Denna ändring tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering.