Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:44) om normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹
RSV 2002:22
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 16 augusti 2002

Riksskatteverket (RSV) lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om ändring i RSV:s allmänna råd (RSV 2001:44) om normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Allmänna råd:
Utrikes resa

____________________________________________________________________________
Land eller områdeNormalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
____________________________________________________________________________
  
Albanien 536
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Burkina Faso374
Burma 435
Burundi 222
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Senegal 425
Seychellerna 827
Sierra Leone 444
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Övriga länder och områden 381

¹Ändrade partier är markerade med kantstreck.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2002.