Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:16

Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 2000 års taxering.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 2000 års taxering¹.

Rekommendationer: Avdraget för avsättning för framtida utgifter för hantering av låg- och medelaktivt avfall bör medges med högst 2 kronor 40 öre per kärnkraftgenererad MWh som hänför sig till verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.

Dessa rekommendationer tillämpas vid 2000 års taxering.

¹Beträffande 1999 års taxering, se RSV S 1998:14.