Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:10

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1991:31) om värdering av aktier m.m.

Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1991:31) om värdering av aktier m.m. skall upphöra att gälla från och med 2000 års taxering.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.