På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:15

Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om taxering

Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av april månad 1999.

Riksskattenämndens anvisning RN I 1953:5.2 angående aktiebolags rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för avskrivning av sådan organisationskostnad, som omnämnes i 100 § 8 mom. i andra stycket aktiebolagslagen

Riksskattenämndens anvisning RN I 1956:1.9 angående inventering av varulager i apoteksrörelse

Riksskattenämndens uttalande RN I 1962:3.2 angående gränsdragning mellan varulager och kontraherade varor

Riksskattenämndens anvisningar RN I 1963:5.3 om verkan i beskattningshänseende av att medel, enligt arbetsmarknadsstyrelsens beslut, uttagas från konto för investering

Riksskattenämndens uttalande RN I 1964:3.4 angående beskattning av utbetalningar från Sveriges författarfond

Riksskattenämndens uttalande RN I 1965:6.1 i fråga om vissa av åkeriägare verkställda inbetalningar till individuella bilskadekonton äro att anse som avdragsgilla kostnader

Riksskattenämndens uttalande RN I 1969:3.1 om värdeminskningsavdrag i samband med skogslikvider vid lantmäteriförrättningar

Riksskattenämndens uttalande RN I 1970:6.4 om avskrivning på taxibilar, vilka enskilda taxiägare försålt till ett av dem bildat aktiebolag

______________________________________

Riksskatteverket beslutar att följande informationer fr.o.m. den 1 maj 1999 inte skall tas upp i Riksskatteverkets register över gällande författningar.

Riksskatteverkets information RSV Dt 1976:56 om beskattning m.m. av villasamfälligheter (vägföreningar), samfällda diken m.fl. samfälligheterstyper, vilka inte utgör särskilda skattesubjekt

Riksskatteverkets information RSV Dt 1982:9, RSFS 1982:18, om den skattemässiga behandlingen av vissa transaktioner som skett mellan konsumtionsföreningen Humlan och dess medlemma