Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-

Dnr/målnr/löpnr:
4463--4464-04, 4465--4466-04
Saken: Fråga om kammarrätten förfarit felaktigt när den i ett mål om eftertaxering och skattetillägg ifrågasatt tillförlitligheten av en inför länsrätten lämnad vittnesutsaga och ändrat länsrättens dom till den skattskyldiges nackdel utan att höra om vittnet. (två prövningstillstånd i samma fråga)
RR målnr 4463—4464-04; KRNJ 2211-2212-01 respektive RR målnr 4465—4466-04; KRNJ 2213—2214-01

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 8 och 9 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291); 51 kap. 23 § rättegångsbalken.