Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Onlinespel på Internet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-07-07

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6556-04
Idrottsföreningen (Z) är skattskyldig för inkomst från försäljning av abonnemang till onlinespelet

Överklagat förhandsbesked, Inkomsttaxering 2005-2007

Idrottsföreningen Z har erbjudits att sälja spelabonnemang till ett spel på Internet och i ersättning få behålla hälften.

Z frågade Skatterättsnämnden om ersättningen ska undantas beskattning enligt 7 kap. 7 § andra stycket p.2 I L.

Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll nr 26/04.

Nämnden beslutade

"Föreningens försäljning av abonnemang till onlinespelet är inte undantaget från skattskyldighet."

Z överklagade och anförde bl.a. följande. "Det ifrågavarande avtalet innebär att föreningen upplåter plats på sin hemsida för aktuellt spel. En hemsida på Internet borde, enligt föreningens uppfattning, i detta sammanhang likställas med exempelvis en medlemstidning eller ett matchprogram."

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.