Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-

Dnr/målnr/löpnr:
3763-04
Saken: Fråga om en ideell förening uppfyllt kravet på öppenhet enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen och förutsättningar för begränsad skattskyldighet därmed förelegat.
RR målnr 3763-04; KRNS 6049-03

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 7 kap. 7 och 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).