Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
 Saken: Fråga om skattemyndighet skulle ha prövat en ny ansökan av den skattskyldige om utfärdande av F-skattesedel när en tidigare ansökan avslagits i beslut som prövats av förvaltningsdomstol.

RR målnr 6739-02, KRNG 5226-2002

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 4 kap. 7 och 11 §§ samt 21 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997.483)