Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-

Dnr/målnr/löpnr:
4460-04, 4462-04
Saken: Fråga om kammarrätten förfarit felaktigt när den i ett mål om efterprövning avseende arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg ifrågasatt tillförlitligheten av en inför länsrätten lämnad vittnesutsaga och ändrat länsrättens dom till den skattskyldiges nackdel utan att höra om vittnet.
RR målnr 4460-04 och 4462-04; KRNJ 2209—2210-01

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 8 och 9 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291); 51 kap. 23 § rättegångsbalken.