Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Förvaltningskostnad unit linked försäkring

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-11-01

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
Försäkringstagaren får inte avdrag som förvaltningsutgift för avgift till utomstående förvaltare som gör omplaceringar i en portfölj i en försäkring av typen unit linked

Inkomsttaxeringarna 2005-2007

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1 april 2005.

Sökanden överklagade förhandsbeskedet och yrkade att han ska medges rätt till avdrag för avgiften till den externa kapitalförvaltaren till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 1 000 kr. Han åberopade RÅ85 1:44 där det framgår att det saknar betydelse om avkastningen från tillgången är skattepliktig eller inte. Kapitalförsäkringar kan i många avseenden jämställas med ägande av andra slags kapitaltillgångar. Värdet av en kapitalförsäkring ska tas upp till förmögenhetsskatt och reglerna om kapitalvinstbeskattning har ansetts omfatta överlåtelser av kapitalförsäkringar.

REGERINGSRÄTTEN

”De ifrågavarande utgifterna hänför sig till den av försäkringsbolaget ägda försäkringsdepån. Som Skatterättsnämnden funnit har sökanden inte rätt till avdrag för utgifterna som för förvaltningsutgifter.

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.”