Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Investmentföretag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-02-11

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
6756-04
Utdelning på aktier i ett investmentföretag, som i sin tur äger noterade aktier med c:a 20 procent av röstetalet, har ansetts skattefri i fall där sökanden äger aktier i investmentföretaget med röstetal strax över tio procent.

Inkomstskatt, taxeringsåren 2005-2008

Skatterättsnämndens förhandsbeslut den 29 oktober 2004 har tidigare refererats (se bifogat referat).

Skatteverket begärde att förhandsbeskedet skulle fastställas.

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.