Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Uttagsbeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-10-11

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2284-05
Överlåtelse till underpris av aktier som utgjorde lagertillgång till ett aktiebolag i samma koncern ansågs medföra uttagsbeskattning när aktierna kom att byta karaktär från lagerandelar till näringsbetingade andelar

Förhandsbesked avseende inkomsttaxering 2005-2007

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 31 mars 2005 har refererats i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 6/05. Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till detta protokoll.

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.