Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Fördelning av ränteavdrag mellan makar

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-10-27

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
532-05
Två makar är låntagare till samma lån. Även om den ena faktiskt har gjort betalningen från sitt konto medges avdrag med hälften var då den andre visat att han gjort överföringar till det konto pengarna betalats ifrån.

Taxeringsår 2003
 
C har yrkat avdrag för ränteutgifter som Skatteverket, i ett omprövningsbeslut, inte medgivit. När deklarationen lämnades in var han och hans fru (M) överens om att den fördelning, med 50 - 50, som förtryckts i deklarationen var korrekt.

M har senare yrkat avdrag för samtliga ränteutgifter. Efter att hon med kontoutdrag visat att hon betalat samtliga ränteutgifter har hon medgivits hela avdraget. Skatteverket har av denna anledning omprövat C:s taxering och inte medgivit något avdrag för ränteutgiften. C har visat att han överfört pengar till sin hustrus konto men inte kunnat visa att dessa specifikt varit avsedda för räntebetalningar.

Länsrätten ändrade inte Skatteverkets omprövningsbeslut.

Kammarrätten ändrar Skatteverkets beslut och medger C avdrag för halva räntekostnaden. Enligt Kammarrättens bedömning så är det helt klarlagt att räntorna i sin helhet betaldes från M:s konto. Enligt ingivna kontoutdrag framgår att C betalat in ett sammantaget belopp som klart överstiger det belopp som C yrkar avdrag för. Kammarrätten anser därför att det inte är visat att M betalat räntorna i sin helhet. C ska därför medges avdrag med yrkat belopp.

Kommentar:
Domen kommer inte att överklagas då den överensstämmer med Skatteverkets uppfattning i frågan.

Se även kammarrättsdomar KRSU 1078-03, KRNG 8051-94, KRNG 5520-98, KRNG 6742-98 liksom KRNG domar från 1/10 och 16/10 som finns i rättsfallsprotokoll nr 26/01 Pdf, 1.3 MB..