Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Tillhandahållande av s.k. Sidewalk Workstation

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-06-07

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4209-04
Tillhandahållande av s.k. Sidewalk Workstation har inte ansetts som en från skatteplikt undantagen upplåtelse av fastighet

Förhandsbesked avseende mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden den 1 januari 2004 – den 31 december 2006

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 15 juni 2004 har refererats i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 18/04. Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till detta protokoll. Referat av förhandsbesked.

Regeringsrättens gör samma bedömning som Skatterättsnämnden

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.