Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kapitaltillskott

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-04-26

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6049-04
Tillskott från kommun till helägt aktiebolag, som slussar det vidare till sitt dotterbolag, har ansetts skattepliktigt hos det av kommunen direktägda aktiebolaget

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 oktober 2004 har refererats i rättsfallsprotokoll 25/2004, se länk

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och begärde att det skulle fastställas.

Regeringsrätten skrev så här i domen.

”SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.”