Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2004

 AvsnittsindelningSid.
 Förordpdf3
 Förkortningslistapdf21
   
1Tillämpningsområde och definitionerpdf25
2Beslutande myndighetpdf45
3Registreringpdf53
4Deklarationpdf67
5Periodisk sammanställningpdf93
6Utredning i momsärendenpdf97
7Bevisningenpdf135
8Beskattningsbeslutpdf147
9Särskilda avgifterpdf161
10Räntapdf199
11Skattekontonpdf213
12Inbetalning av skattpdf221
13Återbetalning av skatt till skattskyldigapdf235
14Återbetalning av skatt till icke skattskyldigapdf255
15Anståndpdf263
16Ansvar för skattpdf281
17Befrielse från betalningsskyldighetpdf289
18Indrivningpdf291
19Omprövningpdf309
20Överklagandepdf347
21Konkurs, ackord m.mpdf371
22Preskriptionpdf385
23Sekretesspdf387
24Brottsanmälanpdf391
25Förhandsbeskedpdf397
26Uthyrning av verksamhetslokalpdf401
27Förvärvare av nytt transportmedel eller punktskattepliktiga varor från annat EG-landpdf405
28Utländska företagpdf407
29Mervärdesskattegrupppdf411
30Representant för enkelt bolag och partrederipdf415
31Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänsterpdf417
32Kommunkontosystemetpdf431
33Beräkning av momsbaserad EU-avgiftpdf435
34Internationellt samarbetepdf437
35Olika skattesubjekt m.m.pdf451
36Bokföring av moms m.m.pdf459
37Beskattning vid importpdf477
   
Bilaga 1Historik över förutsättningar förredovisning i skattedeklaration(fd momsdeklaration)pdf487
Bilaga 2Historik över redovisnings- och betalningstidpunkterpdf489
Bilaga 3Registreringsbevispdf491
Bilaga 4Skattedeklarationpdf493
Bilaga 5Information om hur momsdelen i skattedeklarationen ska fyllas ipdf495
Bilaga 6Kvartalsredovisningpdf507
Bilaga 7Identifieringsnummerpdf509
Bilaga 8Sekretesslathundpdf511
Bilaga 9SCAC 2004 formulärpdf519
Bilaga 10Handbok för formulär SCAC 2004pdf525
   
 Förteckning över lagar och förarbetenpdf535
 Förteckning över SKV:s föreskrifter och allmänna råd m.m.pdf539
 Lagrumsregisterpdf541
 Register, skrivelser m.m.pdf552
 Rättsfallsregisterpdf553
 Sakregisterpdf555