Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Uppläggning av publikationer på webbplatsen, upphovsrätt med mera

Övergång till digitala handledningar

Skatteverkets rättsliga information samlas på den nya webbplatsen Rättslig vägledning och blir helt digital. Övergången kommer att ske etappvis till och med 2015.

Övergången innebär att de tryckta handledningarna fasas ut. Under en övergångsperiod finns det fortfarande tryckta böcker. Om du önskar köpa tryckta böcker, kontakta vår återförsäljare:

Skatteverkets handledningar och handböcker publiceras genomgående i PDF-format. Webbversionerna motsvarar pappersversionerna innehållsmässigt. Publikationerna är normalt mycket omfångsrika - i pappersversionen består vissa till och med av flera delar.

Information om pdf-filer

Följande gäller för upphovsmäns (i detta fall Skatteverkets) upphovsrätt till offentliga handlingar:

  • Upphovsmannen har ingen upphovsrätt till författningar, myndighetsbeslut, domar och yttranden eller till officiella översättningar av sådana texter (9 § första stycket upphovsrättslagen).
  • Upphovsmannen har ideell upphovsrätt till handböcker, lagkommentarer samt upplysande skrifter och publikationer. Ideell upphovsrätt innebär att man får kopiera, översätta, visa och framföra materialet om man anger upphovsmannens namn (26a § upphovsrättslagen).
  • Upphovsmannen har full upphovsrätt till datorprogram, undervisningsmaterial, forskningsmaterial och liknande.

Den som önskar framställa Skatteverkets publikationer i fler än enstaka exemplar eller för annat ändamål än enskilt bruk kan vända sig till

Skatteverket, Inköpsenheten, 171 94 Solna.