Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets sammanställning av rättsfall 2009

Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ibland finns även Skatteverkets kommentarer till domen eller förhandsbeskedet.

Observera att samtliga domar etc. inte refereras här. Då referaten är kortfattade måste en viss försiktighet iakttas innan slutsatser dras av domarna etc.

 • 2009-09-17 | 3432/08
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avstå hyresrätt

 • 2009-09-17 | 8133-08
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skattetillägg och förseningsavgift

 • 2009-06-23 | 131 26486-08/5481
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster för uppdragstagare

 • 2009-06-04 | 7144-08 m.fl.
  Rättsfall från kammarrätten
  Partshabilitet efter konkurs

 • 2009-04-27 | 1036-07, 1038-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Efterbeskattning samt res judicata

 • 2009-04-14 | 4997--4998-08
  Rättsfall från kammarrätten
  Tidsfrist för eftertaxering vid skattebrott

 • 2009-06-04 | 5042-08
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Nettolöneavtal – återbetalning av överskjutande skatt

 • 2009-05-07 | 2921-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Handel med värdepapper övergår till förvaltning av värdepapper

 • 2009-02-09 | 3062-08
  Rättsfall från kammarrätten
  Uppskovsavdrag vid avyttring av två sammanbyggda bostadsrätter

 • 2009-03-27 | 7056-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Konsultkostnader i samband med uppköpserbjudande av ett aktiebolag

 • 2008-12-08 | 6671-07
  Rättsfall från kammarrätten
  Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt

 • 2008-12-23 | 3578-08
  Rättsfall från kammarrätten
  Försäljning eller gåva av fastighet

 • 2009-02-24 | 5181-5182-08
  Rättsfall från kammarrätten
  Privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag?

 • 2009-03-06 | 3754 - 3755-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skadeersättning privatbostadsfastighet

 • 2009-02-03 | 5088—5089-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kostförmån; vårdpersonal