Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer (RSV Sv)

2000  1996  1995

RSV:s allmänna råd utges i en enda serie fr.o.m. år 2001 i publikationen RSV:s allmänna råd. Sedan den 1 januari 1995 t.o.m. år 2000 publicerades Riksskatteverkets meddelanden avseende fordonsskatt i Serie Sv (RSV Sv).

2000

  • RSV Sv 2000:1 Riksskatteverkets information om beslut om ny ordning beträffande verkets rekommendationer m.m.

1996

  • RSV Sv 1996:2 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om återbetalning och avräkning av fordonsskatt
  • RSV Sv 1996:1 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om dröjsmålsavgift på fordonsskatt, överlastavgift och saluvagnsskatt

1995

  • RSV Sv 1995:4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om skattetillägg på fordonsskatt
  • RSV Sv 1995:3 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om befrielse från fordonsskatteplikt för fordon som används vid räddningstjänst
  • SV Sv 1995:2 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1994:1) om beskattningsmyndighet enligt fordonsskattelagen
  • RSV Sv 1995:1 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av traktorer m.m.