Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för mervärdesskatt 2004

 Kapitel och avsnittsindelningSidnr
 Förord Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster.3
 Förkortningslista Pdf, 67.3 kB, öppnas i nytt fönster.23-24
 Sakregister Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.927-955
   
 Del I Skattskyldighet m.m. 
Avsnitt  
1 Definitioner och begrepp Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster.25-32
2 Ändringar 1990 – 2003 och den 1 januari 2004 i sammandrag Pdf, 56.1 kB, öppnas i nytt fönster.33-44
3 Allmänt om mervärdesskatt Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.45-54
4 Skattskyldighet Pdf, 58.8 kB, öppnas i nytt fönster.55-64
5 Skatteplikt Pdf, 30.6 kB, öppnas i nytt fönster.65-66
6 Undantag från skatteplikt Pdf, 92.9 kB, öppnas i nytt fönster.67-89
7 Omsättning Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.91-110
8 Yrkesmässig verksamhet Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.111-138
9 Skattesubjekt Pdf, 58.6 kB, öppnas i nytt fönster.139-149
  
Del II Omsättningsland 
10 Beskattningsland – varor Pdf, 283.8 kB, öppnas i nytt fönster.151-239
11 Beskattningsland – tjänster Pdf, 183.1 kB, öppnas i nytt fönster.241-301
  
Del III Beskattningsunderlag m.m. 
12 Beskattningsunderlag Pdf, 104.6 kB, öppnas i nytt fönster.303-329
13 Utlägg och vidarefakturering av kostnader Pdf, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.331-335
14 Skattesatser Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.337-353
15 Avdragsrätt Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.355-388
16 Rätt till återbetalning av ingående moms Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster.389-398
17 Fakturering Pdf, 79.1 kB, öppnas i nytt fönster.399-410
18 Tidpunkt för inträde av redovisningsskyldighet och avdragsrätt Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.411-426
 Del IV Speciellt om vissa frågor 
19 Byggnadsverksamhet - Fastighetsförvaltning Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster.437-474
20 Undantag på fastighetsområdet Pdf, 82.1 kB, öppnas i nytt fönster.475-493
21 Uthyrning av verksamhetslokal Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.495-541
22 Rörelsearrende, franchising m.m. Pdf, 34.5 kB, öppnas i nytt fönster.543-545
23 Jämkning av ingående moms Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.547-581
24 Bilar, bussar och motorcyklar Pdf, 89.7 kB, öppnas i nytt fönster.583-602
25 Fartyg och luftfartyg Pdf, 51.1 kB, öppnas i nytt fönster.603-610
26 Sjukvård, tandvård och social omsorg Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.611-633
27 Utbildning Pdf, 48.5 kB, öppnas i nytt fönster.635-642
28 Idrott Pdf, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.643-651
29 Trav- och galoppsportverksamhet Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster.653-661
30 Kultur Pdf, 155.9 kB, öppnas i nytt fönster.663-712
31 Massmedieområdet Pdf, 58.6 kB, öppnas i nytt fönster.713-722
32 Serveringstjänster Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster.723-733
33 Marginalbeskattning – Resetjänster Pdf, 89.6 kB, öppnas i nytt fönster.735-756
34 Marginalbeskattning – Begagnade varor m.m. Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.757-776
35 Finansiella tjänster Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.777-792
36 Överlåtelse av vissa tillgångar Pdf, 42.5 kB, öppnas i nytt fönster.793-797
37 Överlåtelse av verksamhet Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.799-805
38 Lager Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster.807-816
39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. Pdf, 51.3 kB, öppnas i nytt fönster.817-824
40 Utländska företagare – Plats för etablering Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster.825-835
41 Konkurs och ackord Pdf, 60.3 kB, öppnas i nytt fönster.837-848
 Bilagor 
 Bilaga 1 Skattesatser, momspålägg och omräkningstal alltsedan momsen infördes den 1 januari 1969 Pdf, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.849-850
 Bilaga 2 Frågeschema: Tjänst eller rörelse Pdf, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.851
 Bilaga 3 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde Pdf, 32.1 kB, öppnas i nytt fönster.852
 Bilaga 4 Mervärdesskattesatser Pdf, 26.5 kB, öppnas i nytt fönster.853-854
 Bilaga 5 Tröskelvärden Pdf, 28.8 kB, öppnas i nytt fönster.855-856
 Bilaga 6 Adresser till myndigheter - återbetalning till utländska företagare m.fl. Pdf, 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.857-861
 Bilaga 7 Adresser till myndigheter - information om respektive lands mervärdesskattesystem Pdf, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster.862-869
 Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer Pdf, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster.870-871
 Bilaga 9 Utformning av momsregistreringsnummer (VAT nummer) Pdf, 36.6 kB, öppnas i nytt fönster.872-873
 Bilaga 10 EG:s institutioner och organ Pdf, 28.9 kB, öppnas i nytt fönster.874
 Bilaga 11 Leveransklausuler Pdf, 28.7 kB, öppnas i nytt fönster.875-876
 Bilaga 12 Vägtrafikregistrets karosserikoder för bussar och lastbilar Pdf, 30.1 kB, öppnas i nytt fönster.877-878
 Bilaga 13 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund Pdf, 23.6 kB, öppnas i nytt fönster.879
 Bilaga 14 Översikt - momsregler på kulturområdet Pdf, 30.1 kB, öppnas i nytt fönster.880-881
 Bilaga 15 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt 882-884
 Bilaga 16 Riktlinjer från EG:s momskommitté Pdf, 70.1 kB, öppnas i nytt fönster.885-899
 Bilaga 17 Översikt - momsregler inom massmediaområdet Pdf, 33 kB, öppnas i nytt fönster.900-901
 Bilaga 18 Byggnads- och verksamhetstillbehör Pdf, 27.4 kB, öppnas i nytt fönster.902-904
   
 Förteckning över lagar och förarbeten Pdf, 31 kB, öppnas i nytt fönster.905-910
 Förteckning över SKV:s föreskrifter och allmänna råd m.m. Pdf, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.911-912
 Lagrumsregister Pdf, 42 kB, öppnas i nytt fönster.913-919
 Register, skrivelser m.m. Pdf, 70.1 kB, öppnas i nytt fönster.920-922
 Rättsfallregister Pdf, 64.5 kB, öppnas i nytt fönster.923-926