Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för stiftelser och ideella föreningar 2005

Dokumentet motsvarar SKV 327 utgåva 6 utgiven 2005 av Skatteverket.

Dokumentets uppläggning på webbplatsen, upphovsrätt m.m.
 Avsnittsindelning 
1Stiftelser - civilrättsliga bestämmelser Pdf, 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.13
2Stiftelselagen Pdf, 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.15
3Ikraftträdande - SL Pdf, 113.2 kB, öppnas i nytt fönster.31
4Olika stiftelsetyper Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.33
5Stiftelser - skatterättsliga bestämmelser Pdf, 118.6 kB, öppnas i nytt fönster.41
6Allmänt om beskattning av stiftelser Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.45
7Allmännyttiga stiftelser m.fl. enligt 7 kap. 3-6 §§ IL Pdf, 184.8 kB, öppnas i nytt fönster.47
8Övriga stiftelser Pdf, 160.1 kB, öppnas i nytt fönster.71
9Fastighetsinkomster Pdf, 132.5 kB, öppnas i nytt fönster.85
10Koncernbidrag och näringsbetingade andelar, m.m. Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.91
11Skatter utöver inkomstskatt, deklarationsskyldighet m.m. Pdf, 158.2 kB, öppnas i nytt fönster.95
12Sammanfattning av skatteregler för stiftelser Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.109
13Ideella föreningar - civilrättsliga bestämmelser Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.115
14Ekonomiska föreningar Pdf, 99.8 kB, öppnas i nytt fönster.117
15Enkla bolag Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster.119
16Ideella föreningar Pdf, 137.4 kB, öppnas i nytt fönster.121
17Ideella föreningar - skatterättsliga bestämmelser Pdf, 80.5 kB, öppnas i nytt fönster.127
18Allmännyttiga ideella föreningar, kännetecken m.m. Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.129
19Fastighetsinkomster i allmännyttiga ideella föreningar och allmännyttiga registrerade trossamfund Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.139
20Rörelseinkomster i allmännyttiga ideella föreningar Pdf, 149.8 kB, öppnas i nytt fönster.145
21Kapitalinkomster Pdf, 79.9 kB, öppnas i nytt fönster.159
22Förmögenhetsskatt Pdf, 79.8 kB, öppnas i nytt fönster.161
23Äldre ekonomiska föreningar Pdf, 80.4 kB, öppnas i nytt fönster.163
24Skattskyldighet i övriga ideella föreningar Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.165
25Kapitalförvaltningskostnader Pdf, 117.6 kB, öppnas i nytt fönster.169
26Sponsring Pdf, 80.5 kB, öppnas i nytt fönster.173
27Skatter utöver inkomstskatt, deklarationsskyldighet m.m. Pdf, 129.9 kB, öppnas i nytt fönster.175
28Sammanfattning av skatteregler Pdf, 126.8 kB, öppnas i nytt fönster.179
29Registrerade trossamfund Pdf, 159.4 kB, öppnas i nytt fönster.183
 Litteraturförteckning Pdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster.195
 Rättsfallsbilaga Stiftelser Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.197
 Rättsfallsbilaga Ideella föreningar Pdf, 102.6 kB, öppnas i nytt fönster.205
 Rättsfallsbilaga Registrerade trossamfund Pdf, 59.2 kB, öppnas i nytt fönster.208
 Sökordsregister Stiftelser Pdf, 104.8 kB, öppnas i nytt fönster.209
 Sökordsregister Ideella föreningar Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster.211