Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för mervärdesskatt 2005

 Kapitel och avsnittsindelningSidnr
 Förord Pdf, 50.5 kB, öppnas i nytt fönster.3
 Förkortningslista Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.27
   
 Del I Skattskyldighet m.m. 
Avsnitt  
1 Definitioner och begrepp Pdf, 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.31
2 Ändringar 1990 – 2004 och den 1 januari 2005 Pdf, 176.6 kB, öppnas i nytt fönster.41
3 Allmänt om mervärdesskatt Pdf, 225.5 kB, öppnas i nytt fönster.55
4 Skattskyldighet Pdf, 172.4 kB, öppnas i nytt fönster.73
5 Skatteplikt Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.85
6 Undantag från skatteplikt Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.87
7 Omsättning Pdf, 222.4 kB, öppnas i nytt fönster.113
8 Yrkesmässig verksamhet Pdf, 231.8 kB, öppnas i nytt fönster.139
9 Skattesubjekt Pdf, 179.8 kB, öppnas i nytt fönster.167
   
 Del II Omsättningsland 
10 Beskattningsland – varor Pdf, 482.3 kB, öppnas i nytt fönster.181
11 Beskattningsland – tjänst Pdf, 361.7 kB, öppnas i nytt fönster.279
   
 Del III Beskattningsunderlag m.m. 
12 Beskattningsunderlag Pdf, 240.7 kB, öppnas i nytt fönster.349
13 Utlägg och vidarefakturering av kostnader Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster.381
14 Skattesatser Pdf, 198.3 kB, öppnas i nytt fönster.387
15 Avdragsrätt Pdf, 277.5 kB, öppnas i nytt fönster.407
16 Rätt till återbetalning av ingående moms Pdf, 170.9 kB, öppnas i nytt fönster.447
17 Fakturering Pdf, 216.8 kB, öppnas i nytt fönster.459
18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Pdf, 195.9 kB, öppnas i nytt fönster.483
 Del IV Speciellt om vissa frågor 
19 Byggnadsverksamhet - Fastighetsförvaltning Pdf, 278.3 kB, öppnas i nytt fönster.503
20 Fastighetsområdet Pdf, 210.4 kB, öppnas i nytt fönster.545
21 Uthyrning av verksamhetslokal Pdf, 314.7 kB, öppnas i nytt fönster.567
22 Rörelsearrende, franchising m.m. Pdf, 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.619
23 Jämkning av ingående moms Pdf, 266.8 kB, öppnas i nytt fönster.623
24 Bilar, bussar och motorcyklar Pdf, 201.6 kB, öppnas i nytt fönster.661
25 Fartyg och luftfartyg Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.681
26 Sjukvård, tandvård och social omsorg Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.689
27 Utbildning Pdf, 158.1 kB, öppnas i nytt fönster.713
28 Idrott Pdf, 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.721
29 Hästar Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.733
30 Kultur Pdf, 320.9 kB, öppnas i nytt fönster.747
31 Massmedieområdet Pdf, 171.7 kB, öppnas i nytt fönster.801
32 Serveringstjänster Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster.813
33 Marginalbeskattning – Resetjänster Pdf, 213.6 kB, öppnas i nytt fönster.825
34 Marginalbeskattning – Begagnade varor m.m. Pdf, 209.4 kB, öppnas i nytt fönster.849
35 Finansiella tjänster Pdf, 196.6 kB, öppnas i nytt fönster.871
36 Överlåtelse av vissa tillgångar Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.889
37 Överlåtelse av verksamhet Pdf, 167.6 kB, öppnas i nytt fönster.895
38 Lager Pdf, 168.9 kB, öppnas i nytt fönster.905
39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. Pdf, 160.8 kB, öppnas i nytt fönster.917
40 Utländska företagare – plats för etablering Pdf, 172.5 kB, öppnas i nytt fönster.927
41 Konkurs och ackord Pdf, 172.6 kB, öppnas i nytt fönster.939
 Bilagor 
 Bilaga 1 Skattesatser, momspålägg och omräkningstal alltsedan momsen infördes den 1 januari 1969 Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.951
 Bilaga 2 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde Pdf, 131.5 kB, öppnas i nytt fönster.953
 Bilaga 3 Mervärdesskattesatser Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.955
 Bilaga 4 Tröskelvärden - undantag för små företag Pdf, 104.3 kB, öppnas i nytt fönster.957
 Bilaga 5 Tröskelvärden - förvärv och distansförsäljning Pdf, 106.4 kB, öppnas i nytt fönster.959
 Bilaga 6 Adresser till myndigheter - återbetalning till utländska företagare m.fl. Pdf, 127.7 kB, öppnas i nytt fönster.961
 Bilaga 7 Adresser till myndigheter - information om respektive lands mervärdesskattesystem Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.969
 Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.977
 Bilaga 9 Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer (VAT nummer) Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.979
 Bilaga 10 EU:s institutioner och organ Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.981
 Bilaga 11 Leveransklausuler Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.983
 Bilaga 12 Vägtrafikregistrets karosserikoder för bussar och lastbilar Pdf, 130.6 kB, öppnas i nytt fönster.985
 Bilaga 13 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund Pdf, 102.1 kB, öppnas i nytt fönster.987
 Bilaga 14 Översikt - momsregler på kulturområdet Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.989
 Bilaga 15 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt Pdf, 18.6 kB, öppnas i nytt fönster.991
 Bilaga 16 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté Pdf, 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.995
 Bilaga 17 Översikt - momsregler inom massmedieområdet Pdf, 134.6 kB, öppnas i nytt fönster.1011
 Bilaga 18 Byggnads- och verksamhetstillbehör Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.1013
 Bilaga 19 Fastighetsbegreppet - översikt Pdf, 132.2 kB, öppnas i nytt fönster.1017
   
 Lagar och förarbeten Pdf, 122.4 kB, öppnas i nytt fönster.1019
 Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd m.m. Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.1025
 Lagrumsregister Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.1029
 Register - skrivelser m.m. Pdf, 121.9 kB, öppnas i nytt fönster.1038
 Rättsfallregister Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.1043
 Sakregister Pdf, 173.6 kB, öppnas i nytt fönster.1051