Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007

Område: Skattebetalning, Skattetabeller

Utkom från trycket: 2006-12-15

OBS! Ändring av dessa föreskrifter har gjorts i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2007:2.
Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:31
beslutade den 11 december 2006 ¹

Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) sådana allmänna skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007, se bilaga.

1 §    Skattetabellerna skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

2 §    Kolumn 1 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b § inkomstskattelagen (1999:1229).

3 §    Kolumn 2 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift eller underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b eller 9 c §§ inkomstskattelagen.

4 §    Kolumn 3 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 c § inkomstskattelagen.

5 §    Kolumn 4 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift men som utgör underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 c § inkomstskattelagen.

6 §    Kolumn 5 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift men som inte utgör underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b eller 9 c §§ inkomstskattelagen.

 
__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.

¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:17.