Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-11-24

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:23

beslutade den 20 november 2006.
¹
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, skall vara 63,90 kronor.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.
  

En fri måltid om dagen 
   lunch eller middag  64 kr
   frukost  32 kr
  
Helt fri kost (minst tre måltider)160 kr

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering.

¹Beträffande beskattningsåret 2006 och 2007 års taxering, se SKVFS 2005:23.