Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer¹ (RSV S 2000:39) om normalbelopp för kalenderåret 2001 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning²
RSV 2001:15
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen lämnar Riksskatteverket (RSV) följande allmänna råd om ändring i RSV:s rekommendationer (RSV S 2000:39) om normalbelopp för kalenderåret 2001 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Allmänna råd:

Utrikes resa

_____________________________________________________________

 Land eller områdeNormalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
_____________________________________________________________
 Albanien 405
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Jordanien795
 Jugoslavien346
 Kambodja276
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Kina522
 Kongo (Brazzaville)515
 Kongo, Demokratiska Republiken1 700
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Övriga länder och områden346
_____________________________________________________________

¹Riksskatteverkets rekommendationer benämns efter den 1 januari 2001 Riksskatteverkets allmänna råd.

²Ändrade partier är markerade med kantstreck. RSV S 2000:39 tidigare ändrad genom RSV 2001:11.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum, såvitt avser Jugoslavien fr.o.m. den 1 maj 2001, och beträffande Kongo (Brazzaville) under kalenderåret 2001.